Scope Onderzoek is dé samenwerkingspartner van Vondel & Nassau als het gaat om onderzoek, monitoring en data-analyse en –visualisatie in het Sociaal Domein.

Scope Onderzoek is in de zomer van 2015 als aparte onderneming ontsproten uit Vondel & Nassau. Inmiddels heeft Scope Onderzoek een flink aantal mooie projecten op haar naam staan.

Zo hebben de onderzoekers van Scope voor verschillende gemeenten het verloop in zorggebruik en zorgkosten in kaart gebracht, voerden ze beleidsevaluaties uit naar o.a. het wegenonderhoud in gemeenten en hebben ze meerdere cliëntervaringsonderzoeken opgezet. Daarnaast hebben ze een aantal opdrachtgevers geholpen op het gebied van data-analyse en –visualisatie door interne data vanuit de back-office te koppelen aan open data en onderzoeksresultaten en is dit opgeleverd in het Scope dashboard.

Waar Vondel & Nassau overheden en organisaties helpt strategische doelen scherp te krijgen, voor ogen te houden en deze op juiste wijze te implementeren, onderzoekt en analyseert Scope Onderzoek of deze doelen worden behaald, of de juiste (of juist ongewenste) effecten plaatsvinden en of processen volgens plan verlopen. Doordat wij onze verschillende expertise aan elkaar weten te koppelen, versterken wij elkaar en zijn wij in staat onze opdrachtgevers op integrale wijze te bedienen.

Kijk voor meer informatie op de website: scope-onderzoek