team-member

Jan Willem Scherpenzeel

Senior adviseur

Al van jongs af aan heeft Jan Willem een mateloze belangstelling voor dat wat een organisatie c.q. team succesvol maakt. Mensen, Doelen en Processen. Dagelijks is hij hiermee bezig. Is het niet in de zin van up to date blijven van de nieuwste inzichten op dat vlak, dan is het wel via zijn werkzaamheden. Voor wat betreft dat laatste ervaren mensen Jan Willem als iemand die:

  • oog heeft voor zowel de ontwikkeling van het individu als de organisatie;
  • organisaties c.q. afdelingen met elkaar weet te verbinden;
  • complexe processen begrijpbaar kan maken;
  • out of de box en outside the box kan denken, kan ontwerpen en kan implementeren;
  • vaak met waardevolle vernieuwende ideeën en uitwerkingen daarvan komt;
  • zijn tijd graag zo effectief mogelijk besteedt en zijn werk als een vak ziet;
  • in balans is tussen resultaat- en mensgericht leidinggeven.

Wie kan u van dienst zijn?