team-member

Jöel van den Berg

Adviseur

Joël is oorspronkelijk opgeleid als psycholoog en theoloog. De inzichten en kennis die hij tijdens deze opleidingen heeft opgedaan, met name op het vlak van de GGZ en ethiek, heeft hij meerdere jaren kunnen toepassen als consulent bij verschillende gemeentes. Geïnspireerd door de vraag naar de jonge ambtenaar en vanuit het verlangen om zijn abstracte denkvermogen op casusoverstijgend niveau in te zetten heeft hij nu de stap gezet om adviseur te worden. Zijn interesses liggen daarbij vooral, maar niet uitsluitend bij het sociaal domein. Joël zijn manier van werken laat zich kenmerken als doortastend, analytisch, efficiënt, op zoek naar 'het waarom', maar ook als vriendelijk en gericht op relatie en resultaat.

Wie kan u van dienst zijn?