team-member

Marianne Klop

Adviseur

Marianne streeft met een analytische blik en oplossingsgerichte houding naar kwaliteit in het sociaal domein. Haar doel is dat mensen volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Zij benadert zowel burgers als professionals met een open houding en vormt een verbindende factor tussen beide. Zij zet zich op projectmatige basis in om de publieke dienstverlening te optimaliseren. Het creëren van betrokkenheid en draagvlak vormt daarbij het uitgangspunt.

Wie kan u van dienst zijn?