team-member

Marijke Elfadly

Senior adviseur

Marijke is een zeer allround senior adviseur, procesbegeleider en coach. Zij heeft veel kennis en een brede ervaring op zowel het sociale als fysieke domein. Ze is maatschappelijk geëngageerd en sociaal bewogen. Haar uitstraling is rustig en belangstellend. Ze kan putten uit een breed scala aan competenties: analytisch, teamspeler, verbinder, doorzetter, besluitvaardig, rol- en omgevingsbewustzijn, visionair, sensitief en communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk). Met alle vertrouwen in het proces nodigt ze het toeval uit om zich te manifesteren: `verwacht altijd het onverwachte en zie het als een kans tot verdere verdieping`.

Wie kan u van dienst zijn?