"Omdat mensen tellen.."

• Ondersteuning is gericht op het benutten van kansen en mogelijkheden en voorkomt waar mogelijk labels. Dit vertaalt zich in een sterk accent op preventie en versterking. Als een interventie nodig is, al dan niet in combinatie met drang of dwang, is deze zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

• De ondersteuning is samenhangend, op tijd en op maat. Het gaat steeds om één gezin, één aanspreekpunt, en waar mogelijk één plan en één budget. Wij vermijden wachtlijsten zoveel mogelijk en hanteren, ook dan wel juist bij een meervoudige ondersteuningsvraag, een integrale benadering.

• De ondersteuning van mensen en de inrichting van het sociaal domein zijn opgebouwd vanuit de toevoegende waarde voor mensen en hun omgeving. Ze borgen hun veiligheid en de kwaliteit van deze ondersteuning op ten minste het huidige niveau.

• De uitvoering is eenvoudig, transparant en belast professionals en organisaties zo min mogelijk met bureaucratie. Verantwoordelijkheden en budgetten worden in beginsel zo laag mogelijk belegd.

• Overheden en financiers, die bepalen wat en er op toezien dat de ondersteuning gerealiseerd wordt, bieden de ondersteunende instellingen en hun professionals ruimte voor hun taken, creativiteit en innovatieve kracht. Onze toetssteen hiervoor is ‘ondersteuning en zorg op tijd en op maat.’

content-logo