Ervaringen uit het sociaal domein

Op de maat passend – herbeoordelingen sociaal domein

Inwoners die een indicatie voor Begeleiding (AWBZ) of Jeugdhulp hadden die voor 1 januari 2015 is afgegeven, vallen onder het overgangsrecht. Dit overgangsrecht liep af op 31 december 2015. Beëindiging of voortzetting van de zorg voor deze inwoners vroeg om herbeoordeling van hun zaak. Voor de gemeente Nijkerk mocht Vondel & Nassau dit verzorgen. Hiertoe werd een projectteam geformeerd. Met ervaringsdeskundige professionals. In drie (!) maanden tijd beoordeelden zij de ruim duizend dossiers opnieuw. Met de kantelingsgedachte als vertrekpunt en uitvoeringskader. Het project werd op tijd en naar volle tevredenheid van de betrokken clienten en de gemeente uitgevoerd. Het leverde naast de gevraagde herbeoordelingen ook veel beleidsmatige en methodische aanbevelingen op. Deze zijn door de gemeente met dank omarmd.

Gerard Gijtenbeek, teamleider sociaal domein gemeente Nijkerk:

“In de plezierige samenwerking heb ik Vondel & Nassau als voortvarend, flexibel en zeer deskundig ervaren!”