Informatiemanagement is een volwaardig vakgebied binnen het management. Het is gericht op het leiden en sturen van de wijze waarop organisaties in hun informatiebehoefte kunnen voorzien. Juiste, actuele en betrouwbare informatie is hierbij van groot belang.

Burgers, overheden en bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit en snelheid van dienstverlening. Het vertrouwen van de maatschappij hierin wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de diensten. Overheidsorganisaties, instellingen en bedrijven moeten aan deze eisen en de wettelijke voorwaarden kunnen voldoen. Informatiemanagement neemt een centrale rol in binnen deze ontwikkelingen. Het belang om informatie in gestructureerde banen te leiden bij instanties neemt daardoor toe.

De adviseurs van Vondel & Nassau beschikken over de nodige kennis op het gebied van informatiemanagement. Zij hebben inzicht in de noodzaak voor samenhang van de organisatiestrategie en het belang van informatievoorziening daarin. Ook zijn ze bekend met de onderliggende theorie en weten ze deze toe te passen en zijn ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en zaakgericht werken. Samen met u kunnen zij bepalen welke stappen uw organisatie moet nemen om aan alle voorwaarden (i-NUP) voor een eigentijdse, dienstverlenende en efficiënte organisatie te voldoen. Zo helpen zij mee u in staat te stellen om een doelmatige, doeltreffende en geïntegreerde informatiehuishouding te realiseren.

De aanpak van informatiemanagement en informatiebeheer van de adviseurs van Vondel & Nassau kenmerkt zich in het meedenken en meebeslissen middels de logica van het gezonde verstand. Samen met u verkennen zij de opdracht en uitdaging. Vervolgens maken zij deze inzichtelijk en begrijpelijk. Bij de uitvoering besteden zij op praktische wijze aandacht aan inhoudelijke, juridische en procesmatige aspecten. Op basis van een ‘startfoto’ en ervaring met soortgelijke vraagstukken ontwikkelen zij een duidelijke visie die grip geeft op de materie. Zo leggen zij een gedegen fundament onder het informatiemanagement en informatiebeheer van uw organisatie.

Dit alles wordt verankerd in een visie, een daarop afgestemde structuur, een beleidsinzet en beheersafspraken. De daarvan afgeleide informatiearchitectuur beschrijft welke informatie vervolgens nodig is om de bedrijfsvoering te ondersteunen, hoe deze wordt gestructureerd en op welke wijze zij kan en mag worden uitgewisseld. Hierbij wordt ook de rol van relevante stakeholders beschreven. Bovendien leggen ze vast op welke wijze de informatievoorziening bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.