Voor Social Return of Social Return on Investment (SROI) bestaan meerdere definities en zijn meerdere uitleggen mogelijk.

De adviseurs van Vondel & Nassau verstaan onder social return: afspraken met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gemeenten en werkgevers kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Vaak wordt het toegepast in de vorm van een contractbepaling. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, zoals het stellen van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden, het opnemen van gunningscriteria of het voorbehouden van een opdracht aan sociale werkvoorzieningbedrijven.

Invulling geven aan social return kan op allerlei manieren. De inclusief ondernemer kan het bedrijf openstellen als leerbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking, een sociale firma oprichten of gaan samenwerken met een bestaande. Ook een samenwerking met publieke bedrijven (vaak SW-bedrijven) kan bijdragen aan inclusief ondernemerschap.

Onze adviseurs staan een groeiend aantal maatschappelijke ondernemingen bij met vernieuwende initiatieven die invulling geven aan social return on investment.