Geen kind meer naar een leefgroep! door Marijke Visschedijk

Is de titel een uitdaging die u aanspreekt?

De uitdaging kort samengevat:
Nodig mij uit voor een gesprek om in uw gemeente het aantal jeugdhulpindicaties ‘residentieel verblijf’ terug te brengen met 75%. Door eerder, beter naar de risicofactoren in gezinnen kijken en daar op in te spelen. Door de mensen in het sociale wijkteam de ruimte te geven te doen wat nodig is. Door specialistische kennis voor hen en de jeugdigen direct en ruim beschikbaar te stellen. Dan is het mogelijk om te voorkomen dat kinderen naar een leefgroep moeten.
 
Institutionele kindermishandeling
Een plaatsing van een kind in een leefgroep is maar zelden een goede oplossing.  Het is een noodoplossing, een second best, een oplossing bij gebrek aan beter.
‘Institutionele kindermishandeling’; zou een typering van ons jeugdzorgstelsel kunnen zijn.  De wijze waarop we het stelsel hebben georganiseerd maakt in sommige gevallen de problemen alleen maar erger. Ik zie de dikke dossiers van kinderen nog voor me. Kinderen die al 10 keer waren overgeplaatst voordat ze bij de jeugdzorgorganisatie waar ik werkte, kwamen. Elke overplaatsing is een trauma, een afwijzing voor zo’n kind, ‘jij bent te moeilijk voor ons’, ‘er is iets met jou mis’ is het signaal wat we: jeugdhulp, aan dat kind geven. Een film als ‘Alicia’ bevestigt het beeld van dat proces.
 
We moeten zien te voorkomen dat het zover komt. Voorkomen dat betrokken rondom een gezinssituatie zich genoodzaakt voelen om een kind in een leefgroep te plaatsen. Veel uithuisplaatsingen beginnen met een crisisplaatsing. Ik denk dat als de professionals eerder risicofactoren en signalen leren zien, dat als ze die bespreekbaar kunnen maken en de mogelijkheid krijgen om van specialistische kennis gebruik te maken, dat dan crisissituaties voorkomen kunnen worden.
Eerder beter signaleren geeft tijd en ruimte om zorgvuldig een afweging te maken wat goed is voor een kind/ het gezin.  70% van de gezinnen kan met ambulante hulp afdoende geholpen worden. Maar het aantal kinderen dat een indicatie jeugdhulp met verblijf krijgt neemt nog steeds toe. Het is in 2017 met 7% toegenomen. CBS:  in 2017 46.261 uithuisplaatsingen. Bijna de helft van deze kinderen kan naar een pleeggezin of gezinshuis maar de rest krijgt een residentieel aanbod. Niemand wil dat echt en toch gebeurt het. Het is niet goed voor die kinderen, niet voor de ouders van die kinderen, niet voor de gemeenschap en het is duur.
 
Investeer in de deskundigheid van de professionals
Ik wil graag aan de slag in een gemeente die zegt dat ze daar daadwerkelijk wat aan wil doen, die wil investeren in preventie.  Je zou structureel een deel van het budget van residentiële plaatsingen in kunnen zetten. Dat budget gebruik je om professionals gedegen te trainen en te begeleiden bij het eerder en beter signaleren. Investeren om problemen klein te houden. De professionals moeten de ruimte hebben om te doen wat nodig is. Ze moeten ook weten waar grenzen liggen, wanneer je beter kunt overleggen met bijvoorbeeld een gedragsdeskundige. Die gedragsdeskundige moet dan wel direct beschikbaar en vertrouwd zijn. Te vaak is nu nog sprake van te weinig direct beschikbare consultmogelijkheden. Daar zouden gemeenten  fors op moeten investeren.
 
Er kan meer
 Je kunt en moet  ook op andere niveaus insteken. Meer preventief zodat mensen elkaar weten te vinden, op elkaar betrokken zijn en meer voor elkaar willen doen. Pleegzorgmogelijkheden uitbreiden en versterken.
Ook zitten er mogelijkheden om residentiële plaatsingen te verkorten. Door inzet van vrijwilligers. Door meer met ouders te werken tijdens de plaatsing en door bij de start van een plaatsing te sturen op resultaat en het perspectief helder te formuleren. Ik praat er graag met u over door.
 
Wie ben ik, wat kan ik
Ik heb veel kennis van, en ervaring met, processen in de jeugdhulp. Ik heb gewerkt bij de crisisopvang, bij  zware residentiële jeugdhulp, bij overheden en adviesorganisaties. Ik ken de weerbarstigheid van processen, protocollen en patronen. Ik weet dat als inhoud voorop blijft staan je de motivatie van betrokkenen vast houdt.
Ik geloof in de wil en de wens van jongeren om wat van hun toekomst te maken. Laten we hen daarin ondersteunen.   
 
Marijke Visschedijk
Senior adviseur sociaal domein bij Vondel & Nassau, telefoon: 06 53921869

Deel dit bericht

over vondel & nassau

Vondel & Nassau heeft zich gespecialiseerd als partner voor onze opdrachtgevers in het sociaal domein. We zoeken naar antwoorden en proberen duurzaam bij te dragen aan kwaliteitsverbetering. In het huidige politiek-maatschappelijk speelveld past het niet om te werken met kant-en-klare oplossingen. Organisaties zijn de afgelopen jaren dusdanig gedifferentieerd dat er voor iedere organisatie een duidelijke eigen identiteit is ontstaan. Onze visie is dan ook dat elke organisatie anders is en daardoor een andere op maat gemaakte aanpak of oplossing verdient.

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.